Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Fetma som orsak till karies och parodontit?

I en populärvetenskaplig översiktsartikel sammanfattar Professor emeritus Nils Jacobsen, NIOM, dagens kunskap och vetenskapliga grund för sambandet mellan fetma, BMI >30, och orala sjukdomar som karies och parodontit.

Metanalyser antyder att det skulle finnas ett orsakssamband mellan fetma och dental karies hos barn, men resultaten i publicerade studier är motsägelsefulla. Sannolikt har socioekonomiska faktorer och kostvanor större genomslag.

Likaledes finns det indikationer på att parodontal sjukdom kan förorsakas av högt BMI, men även här är det kausala sambandet svagt eftersom det är svårt att validera orsaksfaktorerna.

Sammanfattningsvis finns många samverkande faktorer som påverkar utvecklingen av dessa sjukdomar. Det blir därför svårt att med bestämdhet säga hur stor inverkan fetma kan ha som enskild faktor.

Författare: Nils Jacobsen, professor emeritus. Nordisk institutt for

odontologiske materialer, NIOM

Källa: Norska Tiderne

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev