Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Folktandvårdens organisation försämrar tandläkares vårdbeslut

Det krävs förändringar i Folktandvårdens organisation samt bättre fortbildning för att tandläkarna ska kunna använda sin expertkunskap till att fatta rätt beslut. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

– Bättre arbetsförhållanden för tandläkarna ger ett mer patientsäkert omhändertagande, inte minst för patienter med smärta och käkfunktionsstörning, säger Anna Lövgren, biträdande lektor vid Umeå universitet och den som lett studien.

Metoder för behandlingsval är en viktig förutsättning för jämlik vård. Trots att sådana metoder finns tillgängliga, visar tidigare studier att patienter med långvarig smärta och käkfunktionsstörning ofta inte blir omhändertagna i tandvården idag.

I den aktuella studien intervjuades 22 allmäntandläkare i Västerbottens län. Den generella uppfattningen var att det är utmanande att ta hand om patienter med mer komplexa smärtsymtom i ett många gånger pressat schema i Folktandvården. Tandläkarna uppskattade de befintliga metoderna för identifiering, diagnostisering och behandling av patienterna. Däremot försvårades besluten av tillståndets komplexitet och av egen klinisk osäkerhet. Dessutom visar resultaten att tandvårdens organisation är en viktig faktor där ledningens inställning och förväntningar på hög intäkt per timme och prioritering av behandlingar styr besluten.

Sammanfattningsvis visar studien att ledningens möjliggörande av att tandläkaren tillämpar sin expertis är viktig för att bedriva rätt och jämlik vård. Dessutom synliggör resultaten hur viktig utbildning och kontinuerlig fortbildning är för att öka och bevara ett professionellt självförtroende som gagnar patienterna. Sammantaget kan detta leda till både bättre arbetsförhållanden för personal och ökat patientsäkert omhändertagande i tandvården.

Bakom studien står en internationell forskargrupp med medarbetare från Amsterdam, Newcastle, Malmö och Umeå, ledd av Anna Lövgren. Studien är en del i ett större projekt med syfte att förbättra omhändertagandet för patienter med långvarig smärta och käkfunktionsstörning i tandvården. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Oral Sciences.

Text: Ola Nilsson

Källa: Umeå Universitet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev