Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Forskningskonferens i Malmö där akademin bjuder in tandvården till konferens om kliniknära forskning

Forskning och utveckling bidrar till lärande på våra arbetsplatser, till att göra arbetet lustfyllt och inte minst till personlig utveckling. Det vet alla som har provat på att forska. Men forskningen får inte bli en enskild angelägenhet som utgår ifrån forskarens behov, utan ska fånga upp frågeställningar som har betydelse för våra patienter och för tandläkare ute i den kliniska vardagen. 


Bild 1: Odontologisk forskning ensamma i ett elfenbenstorn. Hur ska forskningen kunna utveckla nya sätt att förebygga och behandla orala sjukdomar om den är avskild från omvärlden? Bild 2: Om elfenbenstornet öppnar porten och släpper in tandvårdspersonal, patienter, industrin och politiker så kan forskningen på ett helt annat sätt utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns i samhället. Illustratör: Elisabeth Widmark

Det är bakgrunden till den konferens som Svenska Tandläkaresällskapet bjuder in till den 4 – 5 april i Malmö. Syftet är att sammanföra forskningssugna allmäntandläkare och specialister ute i tandvården med akademiker som vet hur man bäst bedriver klinisk forskning. Med representanter från folk- och privattandvården, akademiker och beslutsfattare, samlas vi för att höra hur vi kan delta i och bygga upp starka forskningsnätverk som tar vara på alla de styrkor som samverkan kan bidra till. Med nationella och internationella experter, som har lång erfarenhet av sådan samverkan, får vi verktyg som gör att vi kan komma igång med våra projekt. Det blir även middag med prisutdelning på Malmö Rådhus. Tillsammans öppnar vi elfenbenstornets portar.

Anmälan till forskningskonferens

Källa: Svenska Tandläkaresällskapet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev