Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Forskningsmedel till Malmö Universitet

OFRS (Odontologisk Forskning i Region Skåne) har beslutat om utdelning av forskningsmedel för 2019. Av sammanlagt 6,2 miljoner erhöll sju forskare vid OD (Odontologiska fakulteten, Malmö universitet) anslag till åtta olika studier om motsvarande 5,3 miljoner kronor.

Annika Björkner tilldelades två anslag. Det ena om 800.000 kronor för projektet Endodonti utfört som singel eller tvåbesöksbehandling av allmäntandläkare – en klinisk prospektiv randomiserad multicenterstudie. Det andra om 50.000 kronor för en pilotstudie/metodutveckling i projektet Utvärdering av olika protokoll för infektionskontroll och desinfektion av det endodontiska arbetsfältet i den kliniska vardagen – en klinisk prospektiv studie i allmäntandvården.

Birgitta Häggman-Henrikson erhöll 1.200.000 kronor till projektet  Born into pain? Spread of pain in the body and across generations.

Björn Klinge erhöll 1.300.000 kronor till projektet Malmö familjestudie, tandvårdsdelen.

Christel Larssons projekt Kan vi förbättra prognosen för helkeramiska tandersättningar genom att identifiera risker och orsaker bakom en av de vanligaste kliniska komplikationerna – decementering? tilldelades ett anslag om 350.000 kronor.

EwaCarin Ekberg fick 250.000 kronor för en pilotstudie/metodutveckling i projektet E-hälsa/stress-smärta i allmäntandvården för ungdomar med käksmärta.

Gunilla Klingberg fick 250.000 kronor för en  pilotstudie/metodutveckling i projektet Barns upplevelser av smärta i samband med tandextraktioner – en grounded theory studie.

Liselotte Paulsson Björnssons projekt Tandregleringsbehandling av ungdomar med trångställning och displacerade tänder från ett kliniskt, patientens och samhällets perspektiv tilldelades 900.000 kronor.

Källa: Odontologiska fakulteten (OD), Malmö universitet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev