Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Gener en faktor i att bekämpa tanderosion

Erosiv tandnötning är ett växande problem. Trots att orsakerna är många, från ökad konsumtion av läsk och sur mat, vet vi nu att gener också spelar en roll. En nyligen gjord NIOM-studie går in på ämnet.

Foto Aida Mulic

– Med tanke på att kromosom X-lokalisationen visade sig vara associerad med tandkaries ville vi undersöka associationen mellan en viss lokalisation och tanderosion när kostvanor tas i beaktande som en samverkansfaktor, säger Aida Mulic.

Mulic är en forskningsledare vid NIOM. För att studera denna specifika lokalisation, Xq26.1 – 27.3, samarbetade hon med Alexandre Rezende Vieira, Mariana Bezamat, Jenny Bogstad Søvik, Amer Sehic och Amela Tulek.

Omfattande analys

– Vi undersökte associationen mellan lokaliseringen och erosion hos en grupp 16-18-åringar, säger Mulic. De samlade salivprover, data om erosionsupplevelser och kostinformation. Datan användes sedan för genotypanalys. Sedan använde de logistisk regression för att analysera och beakta kost- och munhygien data, med antagandet att tanderosion är en komplex gen-miljömodell.

Signifikant association

– De genotypiska analyserna visade en association mellan kromosom X-markören rs1324156 och tanderosionsfenotypen, säger Mulic.

I studien visade logistisk regressionanalys att i närvaro av mindre vanligt allel av rs12687601 och rs1324156 är tanderosion mer benägen att utvecklas när den är associerad med sura kostvariabler från enkäten.

Resultaten tyder på att tanderosion kan vara resultatet av interaktioner mellan genetiska och kostfaktorer, säger Mulic.

Källa: NIOM

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev