Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Hur ser 75-åringar på sina tänders estetik?

Författarna önskade undersöka hur viktiga tänder och estetik är för självkänsla och livskvalitet hos två grupper av äldre födda med tio års mellanrum. Ett frågeformulär sändes 2007 ut till samtliga i Örebro och Östergötlands län som var födda 1932, och tio år senare sändes samma enkät ut till de som var födda 1942.

Båda kohorterna var övervägande positiva, 80 %, till sina tänders utseende, men kohorten för 1932 var signifikant mer upptagna av detta jämfört med gruppen 1942. Kvinnorna i båda kohorterna hade signifikant större intresse för tändernas utseende jämfört med männen.

Läs mer: Satisfaction with dental appearance in two cohorts of 75-year-olds examined in 2007 and 2017: A repeated cross-sectional study

Källa: Kohortstudie utförd av Anders Johansson, Ridwaan Omar, Gunnar E. Carlsson, Josefin Sannevik, Berit Mastrovito, Ann-Katrin Johansson

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev