Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Icke-ädla metaller inom kron- broprotetik är de patientsäkra?

Legeringar där basmetaller ingår har i stor utsträckning ersatt ädelmetaller inom kron- broprotetik. Bakgrunden är kostnadsskäl, men också en effekt av ny framställningsteknik. Genom åren har diskuterats möjliga skadliga effekter av dessa basmetaller, och kanske framför allt i Sverige, där ädla metaller har varit förhärskande under lång tid.

Utgör då dessa ”sparlegeringar”, som de också kallas, en risk för patientsäkerheten?

En svensk gästforskare vid NIOM, Charlotta Holm från Luleå, har i en laboratoriestudie undersökt 18 legeringar med avseende på frigöring av ämnen och deras biologiska svar in vitro.

Resultatet för samtliga legeringar uppvisade likartad låg frisättning av ämnen, långt under tillåtna gränsvärden, men något högre jämfört med guld och titan.

I cellkultur noterades ingen förhöjd celldöd i jämförelse med mer ädla legeringar eller titan.

Studien antyder, att ersättning av ädla metaller med basmetalllegeringar inte innebär någon ökad risk vad gäller patientsäkerhet.

Läs hela studien >>

 

Källa: NIOM

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev