Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

Covid-19

18 januari 2022

Information om covid-19 till personal inom tandvård

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper som äldre personer med vissa underliggande sjukdomar. Därför är du som arbetar inom tandvården där det finns riskgrupper särskilt viktig.

Personal som berörs av informationen

Informationen vänder sig till personal som arbetar i offentlig och privat tandvård. Även personal som inte arbetar med tandvård kan beröras av informationen. Det kan handla om allt från städpersonal till administratörer.

Exempel på verksamheter och insatser:

 • Allmäntandvård och specialisttandvård
 • Tandvårdspersonal som deltar i verksamhet inom BVC
 • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på äldreboenden (särskilda boendeformer), kommunal hemsjukvård och hemtjänst
 • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på boenden för personer med funktionsnedsättning och daglig verksamhet

Här hittar du mer information ifrån Socialstyrelsen kring Covid-19 och tandvård >>

Frågor och svar för tandvården

 • Ska all planerad och pågående tandvård skjutas upp med anledning av covid-19?
 • Vad gäller för tandvårdspersonal som bedriver verksamhet i mobil tandvård eller uppsökande verksamhet på särskilt boende för äldre eller hemma hos äldre personer med behov av hemtjänst?
 • Kan patienter som tillhör några av riskgrupperna för allvarligt förlopp av en covid-19-infektion besöka tandvården som vanligt om de är symtomfria?
 • Ska personal inom tandvården testas om de blir sjuka?
 • Ska all planerad och pågående tandvård skjutas upp med anledning av covid-19?
 • Kan patienter som kontaktar tandvården innan besöket och uppger att de har luftvägssymtom besöka tandvården?
 • Vilken skyddsutrustning behöver tandvårdspersonal använda?
 • Hur hanteras akuta tandbehandlingar av patienter med pågående luftvägsinfektion inom tandvården?
 • Hur ska tandvårdspersonalen agera om en patient uppvisar luftvägssymtom, hosta eller feber under besöket på tandvårdsmottagningen?

Här hittar du Socialstyrelsens svar på ovan frågor

Mer information om hur du och din arbetsplats kan hantera covid-19 hittar du på Socialstyrelsens samlingssidor om stöd till tandvården.

Stöd till tandvården >>

Källa: Socialstyrelsen

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev