Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

STUDIE

20 september 2023

Ingen tydlig koppling mellan tandingrepp och endokardit orsakad av orala bakterier

KI-forskare har kunnat visa att endast omkring fyra procent av alla fall av endokardit som orsakas av orala bakterier är tidsmässigt kopplade till tandingrepp och att detta skulle kunna bero på slumpen. Resultaten är viktiga eftersom Sverige är ett av få länder som tagit bort tandvårdsrekommendationen att ge antibiotika i förebyggande syfte inför vissa behandlingar till personer med ökad risk för infektion i hjärtklaffarna, så kallad infektiös endokardit. Om fler länder skulle följa Sveriges exempel kan antibiotikaanvändningen, och därmed även resistensutvecklingen, minska.

Den registerbaserade studien omfattade 72,762 individer med ökad risk för endokardit som under perioden 1 juli 2008 till 1 januari 2018 genomgick drygt 98,000 invasiva tandingrepp. Forskarna analyserade andelen individer som hade genomgått tandingrepp under de tre föregående månaderna och sedan utvecklat endokardit med orala bakterier jämfört med matchade kontrollpersoner som inte utvecklat endokardit. De fann ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna.

I ett nästa steg kommer forskarna att utvärdera i vilken utsträckning rekommendationerna för antibiotikaprofylax i tandvården efterlevts inom tandvården, före och efter oktober 2012 när rekommendationerna ändrades.

Studien finansierades huvudsakligen av Sveriges Tandläkarförbund, Folktandvården Stockholm AB och Karolinska Institutet. Forskarna har inga intressekonflikter att rapportera.

Länk till publikation: “Oral streptococcal infective endocarditis among individuals at high risk following dental treatment: a nested case-crossover and case-control study”

Källa: KI

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev