Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

Implantat

31 oktober 2018

Inverkan av orala implantats längd och diameter på behandlingsresultatet

Rapport från ITI konsensuskonferens #6
Konsensusrapporten avhandlar och beskriver en kliniskt intressant fråga:
Vilken inverkan har orala implantats längd och diameter på behandlingsresultatet?

Korta implantat, < 6mm, uppvisade en överlevnad varierande mellan 87-100 % efter uppföljning 1-5 år. Motsvarande överlevnad för implantat med standardlängd var 95-100 %.

Implantatets diameter, 2,5 – 3,5mm, visade sig inte hade någon signifikant inverkan på överlevnad.

Författarna konkluderar, att korta implantat är ett värdefullt alternativ i många situationer, men medför en mindre grad av förutsägbart resultat.

Implantat kortare än 2,5mm har dock signifikant kortare överlevnad jämfört med andra dimensioner.

De kunde inte heller finna någon överlevnadsskillnad mellan koniska och cylindriska implantat.

Läs mer >>

Källa: Clin Oral Impl Res. 2018;29(Suppl. 16):69–77. wileyonlinelibrary.com/journal/clr

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev