Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kan oral hälsa och tuggfunktion påverka demens och lärande?

I djurexperimentella studier med bl.a. möss finns resultat som visar, att de får problem med att i labyrinter finna den rätta vägen till föda efter extraktion av sina molarer. Dessa observationer antyder, att det kan finnas ett samband mellan tuggning och kognitiva funktioner såsom lärande och minnesfunktion.

Hos yngre personer som tuggar tuggummi har man i experimentella studier funnit, att blodgenomströmningen till hjärnan ökar, men även neuronaktiviteten. Några studier indikerar också, att minne och enskilda kognitiva funktioner förbättras under tuggning. Dessa observationer har gett upphov till teorier, att brister i tuggfunktion kan vara en del vid utvecklingen av åldersrelaterad demens.

Ett antal epidemiologiska studier visar också, att det finns ett samband mellan förlust av tänder och demens. Oklart är dock huruvida det är tandförlusten i sig, eller en föregående parodontit och tandlossning som är orsaken.

Några forskare hävdar, att bristande tuggstimulans försvagar neuronen i hjärnvävnaden med andra menar, att det är de inflammatoriska vävnadsreaktionerna som på sikt kan förorsaka neurondöd. I dag tycks brister i oral hälsa och inflammationsteorin ha det starkaste stödet bland forskarna inom området.

Avslutningsvis måste påpekas, att det inte föreligger ett direkt kausalsamband mellan oral hälsa och kognitiva funktioner. Många dementa har i dag en levnadssituation som i sig indirekt kan påverka oral hälsa och kognitiva funktioner.

Artikel av: Nils Jacobsen, Professor emeritus och verksam vid NIOM, Oslo.

Källa/Läs hela artikeln: Den norske tannlegeforenings Tidende >>

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev