Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kan vi lita på reklamen för dentala material?

Information via reklam är en viktig, och för många kanske den enda, informationskällan om nya material och metoder. I en studie från Universitetet i Bergen värderades kvaliteten (sanningshalten) på ett urval av reklam för några på marknaden vanliga fyllningsmaterial. Värderingen gjordes i relation till fastställda kriterier såsom förekomsten av information från vetenskaplig litteratur och annan evidensbaserad kunskap.

Många påståenden i den analyserade reklamen visade sig vara kanske inte direkt felaktiga, men många gånger gavs en överdrivet positiv bild av den egna produkten, parat med avsaknad av vetenskaplig evidens. Många gånger saknades det vetenskapliga underlaget för en produkts egenskaper, och producenten refererade ofta till egna icke publicerade tekniska rapporter.

Som kliniker är det viktigt att kritiskt värdera och granska den reklam vi utsätts för från marknaden. En enkel första åtgärd är att notera, om den litteratur som producenten refererar till är evidensbaserad eller ej. Om den bara omfattar fabrikantens egna studier bör du vara uppmärksam på resultatens relevans.

Reklame for odontologiske materialer – kan vi stole på den?

Källa: Norska Tannlegetidende

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev