Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

FORSKNING

28 augusti 2018

Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi

Denna rapport har kartlagt samt sammanställt systematiska översikter inom 12 prioriterade domäner inom käkkirurgi*. Vidare har rådande kunskap och kunskapsluckor påvisats och sammanställts. Rapporten visar att det finns kunskap om farmakologisk smärtlindring, benbevarande tekniker samt benförlust efter tandextraktion, blödningsprofylax, komplikationer vid implantatinstallation i överkäken (med och utan sinuslift), samt medicinsk bedömning av patient med stor blödningsrisk vid operativ tandextraktion.

* Specialiteten heter i Sverige oral kirurgi. Internationellt skiljer man dock på oral surgery (endast dentoalveolär kirurgi) och oral and maxillofacial surgery (käkkirurgi, det vill säga även frakturkirurgi, käkledskirurgi och ortognatkirurgi).

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Läs hela rapporten här

Citera denna rapport: SBU. Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi – en systematisk granskning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 239. ISBN 978-91-85413-83-6.

Källa: SBU

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev