Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

17 juni 2020

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 4 Utvecklingsfårorna och loberna

Här fortsätter vår serie om anterior estetik.
I detta avsnitt går vi igenom utvecklingsfårorna och loberna.

4. Utvecklingsfårorna och loberna (Developmental Grooves and the Lobes)

Utvecklingsfårorna är de små fåror som delar upp loberna på en framtand.

Den fjärde parametern som kan användas för att skapa ett naturligt leende utgörs av utvecklingsfårorna och hur dessa förhåller sig till lobernas synlighet och storlek.

Utvecklingsfåror

Utvecklingsfårorna är anatomiska särdrag som gör det möjligt för oss att ändra framtändernas labiala anatomi. Till exempel:

  1. För att ändra längdriktning på en tand
  2. För att förlänga eller förkorta en tand
  3. För att få en tand att se mer ungdomlig ut


Anatomi utan särdrag

Det särskiljande drag som avgör hur framträdande loberna är bestäms av längden och djupet på utvecklingsfårorna. På många tänder är fårorna nästan osynliga, medan de på andra kan vara ganska framträdande.

Längre mesiala fåror

På centralerna och lateralerna är de mesiala fårorna långa och de distala är korta. När det gäller kuspiderna är förhållandena de motsatta, de mesiala fårorna är korta och de distala långa.

Kortare distala fåror

Primärplanen befinner sig i linje med tandens Längsaxeln och utgör området mellan de mesiala och distala loberna. Den mesiala sidan av området sträcker sig väl in på den mittersta tredjedelen, medan den distala precis sträcker sig genom den incisala tredjedelen. Området kan variera med längden på respektive tand.

En kort fåra tonar ner

I olika situationer önskar vi bredda eller minska loberna genom att ändra placeringen av fårorna, vilket i sin tur styrs av de yttre parametrarna av de naturliga primärplanen.

Fåror förändrar längdaxeln

När vi förlänger en mesial utvecklingsfåra accentueras längden och synligheten av den mesiala loben. Om vi gör en distal utvecklingsfåra kortare och grundare, tonar vi ner den distala loben, vilket bidrar till att den ser ut att smälta samman med den centrala loben.

Fåror påverkar hur vi uppfattar längden

Om vi har dessa kunskaper kan vi ändra utseendet på tänder som har en nästan obefintlig anatomi till tänder med ett mycket robust utseende eller karaktär.

Fårorna påverkar lobernas bredd

Har du missat eller vill repetera tidigare delar?

Del 1: Längsaxeln (The Long Axis) ››

Del 2: Glanslinjen (Vertical Transitional Line Angles) ››

Del 3: Primärplanen (Primary Planes) ››

Denna artikelserie är framtagen i samarbete med Bodel Sjöholm, Tandtekniker med estetisk inriktning och Hannah Sjöholm, Tandsköterska och PTC-utbildare, som guidar dig kring de viktigaste grunderna för att komma närmare ett naturligt leende.

Publicerat på Dental24 med tillstånd av PTC.

© 2009 Productivity Training Corporation. All rights reserved.

För information om de olika utbildningsprogrammen:

PTC USA
360 Cochrane Circle
Morgan Hill, CA 95037
Telefon: (408) 776-0433
Fax: (408) 776-0145

http://www.ptcdental.com

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev