Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kunskapen om det naturliga leendet – Smile Design

Favorit i repris: För några år sedan publicerade vi en uppskattad utbildningsserie i samarbete med PTC (Productivity Training Corporation) i Kalifornien, tandtekniker Bodel Sjöholm och tandsköterska Hannah Sjöholm.

Här kommer en kort repetition i flera delar.

Med hjälp av instruktiva bilder och texter kommer ni här att få tillgång till de hjälpmedel som behövs för att uppnå ett naturligt leende.

I serien Kunskapen om det naturliga leendet kommer vi att gå igenom de tio grunderna för anterior estetik och hur dessa faktorer samverkar för att få fram ett naturligt leende.

Målet är att introducera en enkel, objektiv och praktisk metod för att teamet snabbt och enkelt skall kunna förstå och samarbeta kring de viktiga parametrarna bakom ett naturligt leende.

Vi kommer att gå igenom varje detalj inom anterior estetik som påverkar det naturliga leendet. Med utgångspunkt från tillgängliga kunskaper om anterior anatomi kommer vi att förmedla en metod för snabb överföring av komplexa estetiska begrepp.

Samtliga medlemmar i behandlingsteamet kommer att kunna använda sig av denna kunskap för terapiplanering och framställning av tänder i det anteriora området och dessutom lära sig grunderna i kosmetisk tandvård.

Del 1. Längsaxeln (The Long Axis)

Betrakta en tänkt axel genom mitten av den längsta delen av tanden från det insisala skäret till gingival-randen. Eftersom tandens riktning inte är helt vertikal är inte heller mittaxeln helt vertikal utan sammanfaller med hela tandens riktning, se framtanden till höger i bild. Det är tandens s.k. Längsaxel.

Alla anatomiska detaljer måste vara i korrekt relation till Längsaxeln för att tänderna skall se naturliga ut. En Längsaxel får inte förväxlas med en roterande axel.

Den första grundregeln i läran om anterior estetik handlar om att en tands anatomiska egenskaper förändras med sin Längsaxel. Det är viktigt att komma ihåg att om man ändrar Längsaxeln så ändrar man också de ljusreflekterande ytorna i tanden och därmed tandens estetiska utseende och hur den uppfattas i relation till övriga tänder i betraktarens ögon.

När man vill ändra eller modifiera utseendet på en tand innebär kunskapen om Längsaxeln att tandteknikern och tandläkaren kan förstå varandra och utifrån denna kunskap modifiera utseendet på tanden så den får ett naturligt utseende.

 

Längsaxeln

Här är länkar till de estetiska begrepp som vi kommer att studera i denna serie:

Del 1: Längsaxeln (The Long Axis) ››

Del 2: Glanslinjen (Vertical Transitional Line Angles) >>

Del 3: Primärplanen (Primary Planes) ››

Del 4: Utvecklingsfårorna och loberna (Developmental Grooves and the Lobes) ››

Del 5: De nio rotationsaxlarna för att kunna avgöra tändernas position ››

Del 6: De tre estetiska kompositionerna ››

Del 7: Stark estetisk komposition ››

Del 8: Mjuk estetisk komposition ››

Del 9: Tandköttets utformning och estetik ››

Del 10: Hur tänderna förhåller sig till läpparna i ett naturlig leende

Den svenska versionen av denna serie är översatt med hjälp av Bodel Sjöholm, Tandtekniker specialiserad på estetik, och tandsköterska Hannah Sjöholm, utbildare på PTC.

Publicerat på Dental24 med tillstånd av PTC.

© 2009 Productivity Training Corporation. All rights reserved.

För information om de olika utbildningsprogrammen:

PTC USA
360 Cochrane Circle
Morgan Hill, CA 95037
Telefon: (408) 776-0433

http://www.ptcdental.com

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev