Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Läkemedel kan öka benbildning vid implantat

Att belägga implantatytor med läkemedel kan påskynda läkningen, gynna bildningen av ben och förhindra infektioner i munnen. Det visar en ny avhandling av tandläkaren Ali Alenezi, som utvecklat ett nytt system för kontrollerad tillförsel av läkemedel.


Ali Alenzi disputerar vid Malmö universitet. Foto: Magnus Jando

— För att uppnå en god läkningsprocess vid implantat kan man lokalt lägga på läkemedel i rätt mängd och göra det med den varaktighet som behövs, säger Ali Alenezi, doktorand vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Generellt är mer än 90 procent av all behandling med implantat i munnen framgångsrik. Men vissa grupper, till exempel diabetiker och personer diagnostiserade med osteoporos, har fler misslyckade behandlingar än normalpopulationen på grund av att deras benläkningskapacitet är försämrad.
— Det kan uppstå svårbehandlade infektioner runt implantatet. Det har visat sig vara väldigt svårbehandlat med sedvanliga metoder, säger Ali Alenezi.

Fyra delstudier
I avhandlingen har han i fyra olika delstudier undersökt hur man med nya metoder kan göra så att läkemedlet frigörs i området runt implantatet.

— Vissa läkemedel kan stimulera benbildningen och är särskilt verksam om det kan ges under längre tid. Då förbättras kroppens gensvar, säger Ali Alenezi.

Den första delstudien är litteraturstudie där han kartlade dokumentation om olika metoder att belägga implantatytor med läkemedel. I den andra utvecklade han ett nytt system och ett nytt material för beläggning. Polymeren, PNIPAAm, har visat sig kunna lagra läkemedel och sedan frisättas i kroppen med hjälp av infrarött ljus. I de sista två studierna utvärderades effekten på benbildningen av ett antibiotikum respektive strontium under olika läknings tider.

— Syftet har varit att undersöka hur man kan släppa ut antibiotika i kroppen under kontrollerade former, i vissa fall under en längre tid. Här kan min metod vara en väg framåt, säger Ali Alenezi.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Källa: Malmö universitet

 

Om Malmö universitet i siffror:

– 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

– 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev