Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Mer forskning behövs om insatser vid psykisk ohälsa och påverkad munhälsa

Forskning visar att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och påverkad munhälsa och tvärtom, men det saknas tillräcklig forskning om insatser inom psykiatri, primärvård och tandvård. Det visar en kartläggning av systematiska översikter på området som SBU har gjort.

Psykisk ohälsa kan medföra svårigheter att på egen hand sköta sin munhygien och upprätthålla kontakt med tandvården. Å andra sidan kan påverkad munhälsa öka risken för psykisk ohälsa. SBU har tagit reda på om det finns sammanställd vetenskaplig kunskap om kopplingar mellan psykisk hälsa och munhälsa, samt om insatser givna av tandvård, psykiatri och primärvård som kan leda till en förbättrad psykisk hälsa respektive munhälsa. Insatserna kan exempelvis handla om att hjälpa patienterna att söka tandvårdsstöd.

– Vår kartläggning visar tydligt att psykisk ohälsa kan påverka munhälsan negativt och vice versa, något som tandvården, psykiatrin och primärvården behöver bli medvetna om. Det här berör personer med komplexa behov i form av psykisk ohälsa och påverkad munhälsa. Men det saknas tillräcklig forskning om insatser som kan ges av tandvård, psykiatri och primärvård, säger Uliana Hellberg, projektledare vid SBU.

SBU har publicerat resultaten i fyra interaktiva kartor, så kallade evidenskartor, som förutom att ge en bild av kunskapsläget kan utgöra ett stöd för myndigheter och yrkesverksamma i deras arbete för att förbättra psykisk hälsa och munhälsa.

Ylva Ginsberg, specialistläkare i psykiatri och docent i psykiatri vid Karolinska Institutet, har varit sakkunnig i projektet:

– De relativt få systematiska översikter som studerat effekter av insatser tyder ändå på att tandvårdsinsatser kan förbättra den psykiska hälsan. Dessutom kan insatser från psykiatrin och primärvården förbättra munhälsan hos personer med psykisk ohälsa. Aktörerna på tandvårdssidan, inom psykiatrin och i primärvården behöver därför hitta sätt att samverka kring gemensamma patienter, säger hon.

SBU:s rapport: Psykisk hälsa och munhälsa

Källa: SBU

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev