Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Minimera risker och läckage från fyllningar

I NIOMs senaste nyhetsbrev diskuteras de risker som tandvårdspersonal och patienter kan bli utsatta för, och hur de kan minimeras. I en andra del har forskarna analyserat läckage av monomerer och cytotoxicitet för några vanliga kompositmaterial.

I den kliniska vardagen utsätts personal och patienter för olika agens som kan innebära risk för individen. Kunskap om möjliga skyddsåtgärder är därför av stor vikt. Nyhetsbrevets första rapport beskriver kliniska situationer som kan medföra skada, och vad som kan göras för att undvika/minimera ett riskbeteende.

I nyhetsbrevets andra rapport jämför forskarna läckage av monomerer och cytotoxicitet för fyra kompositmaterial; 4U (Nordenta, OBL-material [Own Blend Label]), Filtek Bulk Fill Flowable (3M ESPE), Tetric EvoCeram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent) och Filtek Z250 (3M ESPE). De tre senare var referensmaterial i jämförelsen med OBL-materialet.

Resultaten visade, att mängden frigjord monomer var likvärdig för materialen, och inget material bedömdes som mindre säkert än något annat sett till toxicitet.

Rapport 1: Be proactive: pointers for safe and effective physical protection in the clinic

Rapport 2: Utlekking av monomer go cytotoksisitet

Tannlegebladet feb 2018: Kemiska stoffers skadevirkningar på tandklinikker

Källa: NIOM

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev