Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Monomerers toxiska potential

Forskare vid NIOM har publicerat ett kapitel i Aktuell Nordisk Odontologi på temat kompositfyllningar och avvikande reaktioner.
När kompositfyllningar polymeriseras sker inte den processen fullt ut. Oreagerade monomerer kommer att kvarstå, och över tid sker ett läckage av dessa produkter till munhålan. Publicerade vetenskapliga rapporter av toxiska eller allergiska reaktioner hos patienter förekommer, men de är sparsamma.

De vanligaste rapporterade kliniska fynden är lokala reaktioner i slemhinnan. Oftast i direkt anslutning till kompositfyllningen. I cellkulturstudier däremot har monomerer och andra polymerer visat sig inneha cytotoxisk potential.

Den humana slemhinnan har dock en mer komplex sammansättning jämfört med vad som kan simuleras i laboratoriestudier. Vi bör därför vara försiktiga med att överföra resultat från laboratoriefynd till den kliniska verkligheten.

Läs mer NIOMs Newsletter Januari 2017 >>

Källa: NIOM

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev