Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Monomerläckage från några vanliga protesbasmaterial

Än i dag framställs ett stort antal, och i synnerhet avtagbara, orala proteser i polymera material. En nackdel hos denna materialgrupp är läckage av icke polymeriserat material och därmed förekomsten av restmonomerer. Dessa oreagerade monomerer urlakas från proteserna till munhålan och kan då ge upphov till biverkningar hos patienten.

Vid NIOM har forskare genomfört laboratorietester för att kvantifiera innehåll av restmonomer i åtta vanligt förekommande protesbasmaterial. Tandtekniska laboratorier i Norge framställde provkroppar enligt deras standardmetoder.

Endast ett material, ett kallpolymerisat, innehöll mer restmonomer än det tillåtna gränsvärdet enligt ISO standard. De varmpolymeriserade materialen hamnade samtliga under gränsvärdet med restmonomerer motsvarande 0,3 – 2,1 viktprocent.

Autopolymeriserade material innehöll en högre andel restmonomer jämfört med kall/varmpolymerisat.

Författarna förordar användning av varmpolymeriserade och korrekt processade material för att minimera risken för biverkningar.

Källa: Tannlegetidende/NIOM

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev