Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

NIOM testar Co-Cr och Pd-Ag legeringar

I en artificiell miljö, liknande den orala, uppvisade de testade legeringarna låg frisättning av metalljoner. Endast en blandning av frigjort Zink och Cobolt uppvisade begränsad cytotoxisk effekt.

Användningen av icke ädla legeringar inom oral protetik har fått en kraftigt ökad användning under senare år. Bidragande orsaker är i huvudsak två, den snabba utvecklingen av frästekniken och CAD-CAM teknologin.

I en laboratoriestudie på humana celler, med en avgörande funktion i immunsystemet, testades frigöring av cytotoxiska element från Co-Cr och palladiumlegeringar.

Resultaten är inte direkt applicerbara på en klinisk situation, men är ändå en fingervisning om legeringarnas toxicitet och kliniska användbarhet.

Källa: NIOM

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev