Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ny bok om äldretandvård

Folktandvården Stockholms forskningschef Pia Skott är en av författarna till den nyligen utgivna boken ”Gerodonti – Äldretandvård i teori och praktik”, en handbok om tandvård för den växande andelen äldre i vår befolkning med fokus på förebyggande insatser.

– Boken kan vara ett av verktygen som behövs för att klara av tandvårdsbehoven hos den växande andelen äldre i vår befolkning. En slags lots för de frågor och ställningstagande som en klok tandvård för äldre kräver, säger Pia Skott.

Boken ger kunskap om både det friska åldrandet och de vanligaste sjukdomarna hos äldre personer samt deras påverkan på den orala hälsan. Vikten av förebyggande vård liksom kopplingen mellan god munhälsa och god livskvalitet betonas. Författarna varvar teori med praktik i form av fallbeskrivningar och konkreta tips som kan komma till nytta i arbetet kring patienten.

I boken beskrivs att i takt med att allt fler blir äldre och behåller allt fler tänder i högre åldrar krävs ökad insikt i hur andra vårdprofessioner arbetar, förmåga till samarbete över professionsgränser och implementering av anpassade munvårdsprogram och förebyggande munhälsoinsatser.

– Det har varit ett roligt och lärorikt arbete att skriva boken tillsammans med erfarna och kunniga medförfattare. Vi hoppas nu att den ska komma till användning för alla som arbetar och intresserar sig för munhälsa för äldre, säger Pia Skott.

”Gerodonti – Äldretandvård i teori och praktik” vänder sig till studerande på tandvårdsutbildningarna och till yrkesverksamma som vill uppdatera sina kunskaper inom gerodonti. Den rekommenderas också till dem som möter äldre personer i sitt yrke, till exempel olika kategorier av vård- och omsorgspersonal

Om författarna

Pia Skott är utöver forsknings- och utbildningschef också disputerad sjukhustandläkare och biträdande föreståndare för Akademiskt centrum för äldretandvård i Stockholm. Pia Skott delar uppdraget som forsknings- och utbildningschef på Folktandvården Stockholm med Lars Fredriksson.

Ulrika Lindmark är disputerad tandhygienist och docent i oral hälsovetenskap på tandhygienistprogrammet, Hälsohögskolan i Jönköping.

Inger Stenberg har länge varit verksam som övertandläkare vid Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin i Göteborg.

Inger Wårdh är övertandläkare, lektor och docent i gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Källa: Folktandvården i Stockholm

Gerodontidagarna 2019 i Stockholm 21-22 maj >>

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev