Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ny implantatstudie – Direktbelastning av implantat

Direktbelastning av implantat i entandsluckor ger ett positivt resultat. Användningen av implantat har blivit ett förutsägbart och framgångsrikt behandlingsalternativ för att ersätta förlorade tänder. Vanligt är att ett tandimplantat ska läka in under några månader innan man belastar det med en krona eller bro. En ny studie utförd av specialisttandläkare i Oral Protetik, Folktandvården Skåne, rapporterar nu likvärdigt resultat för singelimplantat där implantatet belastas direkt med en provisorisk ersättning.

I den randomiserade studien, som publicerats i Clin Implant Dent Relat Res. 2017: 1-10, har direktbelastning jämförts med fördröjdbelastning vid behandling av entandsluckor i överkäken.

Resultatet visar att implantatöverlevnaden efter ett år var 100 % vid direktbelastning och 96 % vid fördröjd belastning. Studien visade på inga betydande skillnader mellan de två teknikerna avseende förändringar i benfästet kring implantaten, det estetiska utfallet, oral hälsa och livskvalité samt patientens bedömning av slutresultatet.

 

– Resultatet bekräftar vad även tidigare studier har visat. Även om utfallet blev likartad för de två teknikerna, är det värt att framhäva att direktbelastningsgruppens väg dit var kortare. Det intressanta med just direktbelastning är att behandlingstiden för patienterna reduceras och att de kan få en omedelbar god estetik och funktion, något som studien också visar. Vi ser dock att det finns ett behöv av längre uppföljning för denna typ av behandling, berättar Björn Gjelvold, specialisttandläkare vid Oral Protetik i Malmö och ansvarig för genomförandet av studien.

 

I studien ingick 50 patienter, av vilka 25 slumpvis blev behandlade med tekniken direkt belastning och 25 med fördröjd belastning.

Länk till studien finns här >>

 

Källa: Folktandvården Skåne

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev