Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ny klinisk långtidsdata för korta Neoss implantat

Studien drog slutsatsen att behandling med korta implantat kan vara ett förutsägbart behandlingsalternativ med hög överlevnad i situationer med begränsat tillgängligt ben.

En ny klinisk studie på korta (7 mm) Neoss ProActive® implantat har publicerats av Dr Paul Rosen och medarbetare. Denna retrospektiva studie följde 86 konsekutiva implantat i 75 patienter i upp till 7 år. Resultaten visade en hög implantatöverlevnad (CSR) på 97,7% efter 5 år.  Resultaten visade även att hög primärstabilitet uppnåddes vid implantatinstallation och att stabiliteten behölls under hela inläkningstiden.

Det finns många tidigare studier på korta (<8 mm) implantat, men artikelns huvudförfattare Dr Paul Rosen menar ändå att studien har särskild betydelse: ”Studien följde konsekutivt behandlade patienter på min klinik, inte strikt inkluderade patienter på en akademisk institution. Därför reflekterar studiepatienterna bättre den kliniska verklighet jag ser på daglig basis. Det breda spektrat av behandlade fall inkluderade allt från entandskronor till fasta broar (vissa splintade till tänder) och  fästanordningar för avtagbara täckproteser. Det unika med Neoss 7 mm implantat är dess mångsidighet, eftersom det är tillgängligt i diametrar från 3,5 mm och sedan varje halvmillimeter upp till 6,0 mm.”

Direktlänk till artikeln >>

Läs mer om denna och andra kliniska studier på Neoss hemsida >>

Källa: Neoss

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev