Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ny SKaPa rapport

SKaPas Årsrapport 2020 redovisar odontologiska data från ett mycket annorlunda år. Den pandemi som drabbat världen har dramatiskt påverkat vårt samhälle liksom övriga länder. Pandemin har förändrat många människors liv socialt, hälsomässigt, ekonomiskt, beteendemässigt med mera. Naturligtvis har tandvården och tandvårdens patienter också påverkats.

I Årsrapport 2020 uppmärksammas detta genom redovisning av hur besöksfrekvensen i tandvården förändrats under 2020. En närmare beskrivning av pandemins effekter på svensk tandvård ges på ett initierat sätt av en av årets gästskribenter, Lars Sjödin.

Årsrapportens andra gästskribent, Gunnel Håkansson, ger en imponerande redogörelse för NPOs (Nationellt programområde Tandvård) arbete med kunskapsstyrning. NPO har på kort tid initierat projekt inom en rad olika områden som till exempel smittskydd, patientsäkerhet, behandling av kariessjukdom och utveckling av ett register för dentala implantat.

SKaPa har ett nära samarbete med NPO Tandvård och ger stöd med både viktiga data och kompetens. Förutom samverkan med NPO har SKaPa även bidragit med underlag till den nyligen presenterade tandvårdsutredningen (SOU 2021:8) och deltar i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för tandvård. SKaPa har idag detaljerad odontologisk information från mer än 7.4 miljoner individer vilket innebär en unik källa för information om den tandvård som bedrivs i Sverige.

Genom en systematisk valideringsprocess säkras datakvaliteten och att den information som behandlare noterar i journalen överförs på ett tillförlitligt sätt till SKaPas databas.

Avgörande för kvaliteten på SKaPas data är naturligtvis en god journalföring där alla diagnoser och åtgärder dokumenteras korrekt. Väldigt glädjande är att allt fler privata vårdgivare ansluter sig till SKaPa. Antalet mottagningar från Praktikertjänst som rapporterar data ökar snabbt och är för närvarande fler än 700 stycken. En lämplig infrastruktur har utvecklats för anslutning av mindre vårdgivare och Almasoft är nu anpassat för automatisk leverans av data. Detta har gjort att SKaPa nu kunnat ansluta en första privat tandvårdsklinik som använder Almasoft.

Källa: professor Lars Gahnberg, registerhållare SKaPa

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev