Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ny sökfunktion och webbutbildning: Nationella riktlinjer för tandvård

De nya nationella riktlinjerna för tandvården, som publicerades hösten 2021, kompletteras nu med en enkel sökfunktion och webbutbildning. Allt för att göra det så enkelt som möjligt att hitta bland alla rekommendationer och implementera dem i sin verksamhet.

Rekommendationerna vänder sig till beslutsfattare och behandlare och omfattar tandvårdens områden att:

  • främja hälsa och förebygga sjukdomar
  • utreda och diagnostisera
  • behandla och rehabilitera

Nu med sökfunktion och webbutbildning

För att underlätta implementeringen av rekommendationerna i den egna verksamheten finns nu:

Den första delen av webbutbildningen lanseras nu och vänder sig till den som är beslutsfattare eller behandlare. Utbildningen handlar om hur de nationella riktlinjerna stöder ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, som kan motverka skillnaderna i munhälsa – och därmed också allmänhälsan bland befolkningen.

I månadsskiftet maj/juni kommer ytterligare en del i webbutbildningen. Den vänder sig särskilt till den som ska implementera riktlinjerna.

Nationella riktlinjer för tandvård

Källa: Socialstyrelsen

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev