Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

STUDIE

3 september 2019

Patienters upplevelse av privattandläkarna alternativt folktandvården

I korthet visade studien att folktandvårdens patienter hade ett mer ojämnt besöksmönster – inte besökt tandvården med samma tidsintervall som patienterna inom privattandvården. De var mindre nöjda med behandlingen och betalade sammanlagt lägre arvode jämfört med patienterna i den privata sektorn. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan privata och offentliga besökare när det gäller kön eller civilstånd. Patienterna hos folktandvården hade dock en betydligt lägre utbildningsnivå och en större andel av dem föddes utanför Sverige.

En forskargrupp har, under en 20 års period (1992-2012), undersökt patienternas upplevelser och åsikter om den tandvård de har fått över tid från 50–70 års ålder i Sverige. Patienterna fanns inom både privat-och folktandvården. Studien bestod av enkätundersökningar som upprepades vart femte år.

Som helhet var de flesta patienterna nöjda med sin tandvård – både offentliga och privata kliniker. Privat-och  Folktandvården spelar något olika roller i samhället och som konkurrenter kan de driva kvalitetsutvecklingen framåt. Det framgår av den aktuella studien att de två sektorerna kompletterar varandra.

Artikel: Visitors’ experiences of public and private dental care in Sweden in 1992–2012 >>

Källa: Raimo Pälvärinne, Dowen Birkhed, Birger Forsberg and Eeva Widström

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev