Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Påverkan av kompositmaterial på humana celler

De kompositmaterial som används i dag består av två faser, fillerpartiklar och en matrix uppbyggd av olika metakrylatmonomerer. Fyllningarna härdas på plats vilket medför att både patienter och personal kan exponeras för dessa monomerer.

Studier har också påvisat läckage från fyllningarna till saliven liksom passage genom dentinet till pulpan. Effekten av denna exponering är oklar och därför är riskvärderingar viktiga.

I en nyligen genomförd studie vid NIOM exponerades humana lungepitelceller för HEMA, en polymer som ingår i nära samtliga kompositmaterial på marknaden.

När cellerna exponerades för HEMA blev resultatet ökad celldöd och reducerad celltillväxt.

Studien visade sammanfattningsvis, att HEMA har en toxisk effekt i cellkultur, men huruvida resultaten kan tillämpas på patienter och personal är ändå osäkert.

NIOM Newsletter Nov 2015

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev