Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

FORSKNING

12 februari 2019

Revolutionerande nytt fyllningsmaterial, eller inte?

Alltsedan silikatcementens tid har vi sökt efter det ”optimala” dentala materialet för tandfärgade fyllningar. De polymera kompositer som kom på marknaden under 1970-talet innebar en stor förbättring, och de har under åren gradvis utvecklats. Men fortfarande är det ett stycke kvar till det optimala tandfärgade fyllningsmaterialet.

Vid KTH pågår forskning kring en polymer med annan kemisk sammansättning och bindningsstruktur jämfört med de polymerer som ingår i dagens kompostmaterial. I grunden är materialet avsett för ortopediskt bruk vid fixering av frakturer och olika former av implantat. Med en mindre modifiering är avsikten att materialet även skall kunna binda till tänder [dentin och emalj] och fungera som tandfyllningsmaterial.
Vägen till klinisk användning är fortfarande lång, men forskarna är försiktigt positiva om materialets framtida tillämpning.

När materialet en gång uppfyller de krav som ställs i laboratoriestudier återstår omfattande kliniska provningar.

Framtiden må utvisa om vi inom några år har ett nytt dentalmaterial på marknaden.

The Dawn of Thiol‐Yne Triazine Triones Thermosets as a New Material Platform Suited for Hard Tissue Repair

Källa: Wiley Online Library

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev