Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Risker med användning av Ibuprofen vid Covid-19 infektion

Inom odontologin, och bland allmänheten, är smärtstillande preparat i form av Ibuprofen (NSAID-preparat) mycket vanligt förekommande.
Några studier, som varnat för behandling av coronasjuka patienter med dessa preparat, har väckt mycket uppmärksamhet och gett upphov till osäkerhet vid användningen. Forskarna anför hypotesen, att preparaten skulle kunna medföra försvårad andning för coronasjuka patienter och därmed allvarligt försämra sjukdomstillståndet.

Svagheten i studierna är, att de presenterade resultaten är alla baserade på djurstudier och in vitro studier, vilka sannolikt inte är direkt överförbara till människa.

En artikel i Norska Tannlegetidende redogör utförligt för bakgrunden till larmet om smärtstillande preparat och författarna konkluderar, att den varning som WHO publicerade via sociala medier var förhastad och dåligt underbyggd. Faktaunderlaget baserades enbart på laboratorie- och djurstudier, och inte på några humandata.

Källa: Norska Tannlegetidende

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev