Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Rökning och tandgnissling riskfaktorer för fasta tandproteser

Vad är det som avgör om en krona eller brygga går sönder hos en patient? Det är frågan i en ny avhandling från Malmö universitet, som konstaterar att tandläkare behöver ta hänsyn till flera olika samverkande faktorer inför behandlingen.

– Vi kan se att rökning och bruxism är avgörande riskfaktorer. Men även materialval och om tanden har levande pulpa spelar roll för om en fast tandprotes håller, berättar Mohammed Hawthan, doktorand vid Odontologiska fakulteten.

I sin avhandling har Mohammed Hawthan undersökt vad det är som påverkar livslängden för en fast tandprotes hos patienter som saknar eller har skadade tänder.

I avhandlingen ”On failures and complications of tooth-supported fixed prostheses” har han undersökt vad det är som påverkar livslängden för en fast tandprotes hos patienter som saknar eller har skadade tänder.

– Många tidigare studier har fokus på enbart en eller få riskfaktorer men genom att undersöka flera samverkande faktorer kan man få en bättre överblick.

Avhandlingen utgörs av fyra delstudier: En systematisk litteraturöversikt och tre retrospektiva studier gjorda i databaser med patientdata från Tandvårdshögskolans klinik i Malmö. I det analyserade underlaget från kliniken ingår nästan 1400 rekonstruktioner (331 broar och 1050 kronor).

– Utifrån våra studier går det inte att peka ut en enskild riskfaktor som viktigare än någon annan. Däremot ser vi att riskerna ökar om patienten har flera av faktorerna, som till exempel bruxism eller rökning. Vi ser också att uppföljning är centralt för att förbättra utgången, säger Mohammed Hawthan.

Hur hoppas du att dessa resultat ska användas?

– Min förhoppning är att tandläkare ska ta hänsyn till att det är flera faktorer som avgör prognosen. Det är också väldigt viktigt att behandlaren ser till att patienten kommer på uppföljning och lär sig sköta rekonstruktionen.

Text: Anna Dahlbeck

Källa: Malmö Universitet

Läs mer/avhandling: On failures and complications of tooth-supported fixed prostheses

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev