Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

STUDIE

30 november 2021

Slip och puts av komposit kan frigöra hälsofarliga partiklar

Nanopartiklar, med ursprung i en mängd material, kan vid exponering/inhalation ge upphov till allvarliga cellulära skador och sjukdom.
Forskare vid NIOM, i samarbete med andra norska forskningsinstitut, har presenterat en studie som beskriver möjlig potentiell cytotoxisk effekt på humana bronkialceller vid inandning av de makro- och nanopartiklar som frisätts ur kompositfyllningar vid slipning och polering.

Partiklarna samlades in vid slipning och polering av kompositmaterial varefter de karaktäriserades gruppvis ned på nanonivå. Storleken varierade mellan15-35 nm. Humana bronkialceller exponerades för partiklarna med varierande koncentrationer och storlek.

Cytotoxicitet kunde påvisas efter 48 och 72 timmars exponering, och mikroskopi visade upptag av partiklarna i cellernas cytoplasma.

Författarna konkluderar, att långvarig och frekvent exponering genom inandning kan innebära negativa hälsorisker för tandvårdspersonal. Det är dock inte klarlagt om det är partiklarna i sig, eller frisatt metakrylat från dessa, som kan orsaka problem. Fortsatta studier skall närmare analysera problemställningen.

Källa: Tandlaegebladet.dk/NIOM

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev