Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Smile Design Kunskapen om det naturliga leendet – Del 3 Primärplanen

Här fortsätter vår serie om anterior estetik. En av de faktorer som ligger till grund för ett naturligt leende är de s k Primärplanen. Genom att ha kunskap om deras funktion är det enklare att skilja mellan framtänder som har tydlig anatomisk form och tänder som saknar anatomiska särdrag.

3. Primärplanen (Primary Planes)

Primärplanen är ett platt, lite nedsänkt område innanför de mesiala och distala loberna och i linje med Längsaxeln, som bidrar till att förstärka de mesiala och distala loberna. Detta område ger i själva verket en illusion av att loberna ramar in respektive tand. Att känna till det gör det lättare att skilja på framtänder som har tydlig anatomisk form och tänder som saknar anatomiska särdrag.

Primärplanen

Primärplanen

När man har kunskap om dessa Primärplan, blir de ett stöd i kommunikationen om modifieringar och ändringar i singel- och multipla anteriora ersättningar. Dessa Primärplan kan anses vara det viktigaste området när man bedömer tändernas riktning, förutsatt att bedömningen görs korrekt. När bedömningen blir felaktig förvrängs Längsaxeln och det samlade estetiska intrycket förstörs genom att man förlorar tandens balans, symmetri och harmoni.

I linje med Längsaxeln

I linje med Längsaxeln

När anatomiska egenskaper som lober och utvecklingsfåror, som alltid finns i naturliga tänder, är fullt integrerade i tändernas yta, tenderar de att skymma Primärplanen. Genom att vi är medvetna om detta, kan vi ändå förstå dessa egenskaper och göra bedömningar som vi inte kunnat göra om vi inte hade haft kunskap om Primärplanen.

Primärplanen befinner sig i linje med tandens Längsaxeln och utgör området mellan de mesiala och distala loberna. Den mesiala sidan av området sträcker sig väl in på den mittersta tredjedelen, medan den distala precis sträcker sig genom den incisala tredjedelen. Området kan variera med längden på respektive tand.

Primärplanen varierar med längden på tanden

Primärplanen varierar med längden på tanden

Primärplanens position på respektive tand bestämmer bredden på de mesiala och distala loberna, och visar Utvecklingsfårorna och lobernas läge.

Primärplanen avslöjar också, i restorativa fall, symmetri, eller bristen på symmetri, mellan de mesiala och distala loberna från ena sidan av munnen till den andra.

Detta blir tydligt om vi minskar planets bredd på den högra framtanden (röda pilar). Då blir de mesiala och distala loberna större i jämförelse med den vänstra framtanden och den högra framtanden framstår som något förvrängd.

Planen avgör bredden på loberna

Planen avgör bredden på loberna

Den viktiga informationen här är att det i en 4-leds anterior restoration finns åtta mesiala och distala lober. Om någon av dem är smalare eller bredare än de andra kan utseendet verka onaturligt. Som ni ser på bilden till höger med de två framtänderna i överkäken, är bredden på varje lob identisk med motsvarande lob i andra sidan av munnen, vilket ger tänderna deras symmetri.

Planen skapar symmetri

Planen skapar symmetri


Obalans mellan primärplanen förstör lobernas symmetri

Har du missat eller vill repetera tidigare delar?

Del 1: Längsaxeln (The Long Axis) ››

Del 2: Glanslinjen (Vertical Transitional Line Angles) ››

Denna artikelserie är framtagen i samarbete med Bodel Sjöholm, Tandtekniker med estetisk inriktning, och Hannah Sjöholm, Tandsköterska och PTC-utbildare, som guidar dig kring de viktigaste grunderna för att komma närmare ett naturligt leende.

Publicerat på Dental24 med tillstånd av PTC.

© 2009 Productivity Training Corporation. All rights reserved.

För information om de olika utbildningsprogrammen:

PTC USA
360 Cochrane Circle
Morgan Hill, CA 95037
Telefon: (408) 776-0433
Fax: (408) 776-0145

http://www.ptcdental.com

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev