Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

STUDIE

2 november 2021

Socker i kaffet och karies

I en japansk studie på 75-åringar påvisades ett positivt samband mellan lågt och högt sockerintag via varma drycker, och risken för utveckling av rotytekaries.

I en omfattande motsvarande dansk studie kunde inte något signifikant sådant samband noteras. De två studiernas avvikande resultat kan till synas vara märkligt, men understryker vikten av att som läsare inhämta ursprungsdata i aktuella artiklar.

I den danska studien ingick personer med ett stort åldersspann, 21-89 år, och med ett urval som inte var representativt för den danska befolkningen. Andra förklaringar till de avvikande resultaten kan vara skillnader i oral hygien, fluoranvändning och ländernas stora skillnader i demografi.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev