Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Systematisk översikt identifierar behov av mer forskning kring infraposition av framtandskronor

Specialisttandläkaren Nicole Winitsky är medförfattare till en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt om samband mellan olika riskfaktorer och infraposition av kronor i överkäksfronten.

Foto: Anna Molander

Nicole Winitsky är övertandläkare och specialist på avdelningen för protetik vid Folktandvården Eastmaninstitutet och doktorand vid Karolinska Institutet. Hennes forskning handlar om enstaka tandimplantat i överkäkens framtandsparti. Det är sedan tidigare känt att dessa implantat med tiden hamnar i en position där de blir kortare än omgivande tänder, så kallad infraposition.

Nu har hon tillsammans med Anna Klinge, doktorand, Aron Naimi-Akbar, docent och övertandläkare, Jonas Becktor, docent och övertandläkare samt professor Sofia Tranaeus gått igenom det vetenskapliga underlaget gällande riskfaktorer för infraposition i överkäkens front i en systematisk litteraturöversikt.

– Systematiska översikter ger en överblick av det vetenskapliga underlaget som finns tillgängligt inom det aktuella ämnet. Genom att med kritiska ögon granska noggrant utvalda artiklar kan man sedan identifiera eventuella kunskapsluckor, alltså områden som bör beforskas, säger Nicole Winitsky.

Den vetenskapliga artikeln ”The risk for infraposition of dental implants in the anterior maxilla related to facial growth, a systematic review” är publicerad med ”open access” vilket gör att den är tillgänglig för alla via nätet.

I artikeln undersöktes den kliniskt relevanta frågeställningen om riskfaktorer som ålder, kön samt ansiktshöjd har kunnat visas ha samband med infraposition av implantatstödda enstaka kronor i överkäksfronten över tid. Resultaten visar ett det finns behov av nya vetenskapliga artiklar inom området för att kunna dra några säkra slutsatser.

Nicole Winitskys pågående forskningsprojekt är en långtidsuppföljning av just implantatstödda enstaka kronor i överkäksfronten, där sambandet mellan olika riskfaktorer och infraposition beforskas ytterligare. Hon genomförde sin halvtidskontroll i december förra året och siktar mot en avhandling 2022.

Källa: Folktandvården Stockholm

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev