Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Tandreglering riskfaktor för tillbakadraget tandkött

Det finns flera välkända riskfaktorer för att tandköttet drar sig tillbaka. Bland annat ålder, rökning och alltför hårdhänt tandborstning. Men även tandreglering innebär en risk, enligt en ny avhandling.

– Tillbakadraget tandkött beror på många olika faktorer. Slutsatsen från våra studier är att tandreglering är en av riskfaktorerna, åtminstone ett år efter behandlingen, berättar Dimitrios Kloukos, som nyligen disputerat vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet.

Inom ramarna för avhandlingen har Dimitrios Kloukos bland annat utfört en kontrollerad patientstudie på militärsjukhuset i Aten och följt personer som fått tandställning i sena tonåren. Foto: Malmö universitet.

När tandens rot blottas så förändras inte bara utseendet. Tanden kan dessutom bli överkänslig mot kallt och varmt och mer mottaglig för kariesangrepp. Hittills har det funnits få studier som prospektivt undersökt sambandet mellan tandreglering och tillbakadraget tandkött, och som följt patienter under en längre tidsperiod.

Har följt 40 patienter

Den nya avhandlingen utgörs av totalt sex delarbeten, bland annat en kontrollerad patientstudie som gjorts på militärsjukhuset i Aten, eftersom Dimitrios Kloukos själv även arbetar som övertandläkare vid grekiska luftvapnet. I studien har han följt sammanlagt 40 personer, 20 patienter som fått tandställning i sena tonåren och 20 obehandlade patienter.

– Slutsatsen är att förekomsten av tillbakadraget tandkött var 67 procent högre hos gruppen som haft tandställning jämfört med kontrollgruppen. Det positiva är att förändringen endast rör få tänder totalt och är mycket liten, enbart någon millimeter.

Viktigt att informera innan behandlingen sätts in

Till skillnad från tidigare studier inom fältet är den kliniska studien framåtblickande, det vill säga att patienterna och kontrollgruppen kommer att följas under de kommande fem åren. Dimitrios Kloukos hoppas att resultaten kan komma till nytta för både praktiker och patienter, inte minst när de långsiktiga effekterna analyserats.

– Tillbakadraget tandkött är ett problem som praktiker möter dagligen, och vi har utfört behandlingen på ett standardsätt som används i de allra flesta länder i världen, vilket gör studiens resultat generaliserbart, säger han.

– Eftersom tandreglering verkar utgöra en av riskfaktorerna så är det viktigt att informera patienten noggrant från början att tandköttet kan dra sig tillbaka, redan innan behandlingen sätts in.

Länk till avhandlingen: Gingival recession development in orthodontic patients: studies on gingival phenotype diagnostics, local and systemic biomarkers, and the impact of orthodontic treatment on gingival recession development

Text: ANNA DAHLBECK

Källa: Vetenskap & hälsa

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skåne verkar för att stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniskt inriktade medicinska och hälsovetenskapliga forskningen i regionen.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev