Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Tandvården hittar personer i riskzon för diabetes

Diabetes kan vara svårt att upptäcka då symtomen ofta kommer smygande. I ett unikt samarbete mellan Folktandvården och primärvården i Region Stockholm hittas patienter med risk för att få diabetes vid en vanlig undersökning hos tandläkaren.

Personerna på bilden har inget samband med artikeln.

– Kan vi på Folktandvården bidra till att tidigt hitta patienter i riskzon för att få diabetes innebär det stora vinster för individerna liksom för folkhälsan i stort, säger Pia Skott, forskningschef på Folktandvården Stockholm.

Att gå regelbundet till tandvården främjar god tandhälsa och är en vana för de flesta. Det innebär att tandvården träffar en stor del av den vuxna befolkningen. Nationellt sett går omkring 80 procent av alla vuxna regelbundet till tandvården. Folktandvården Stockholm driver i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum ett forskningsprojekt kring diabetes typ2 med syftet att tidigt hitta personer med risk att få sjukdomen.

Diabetes räknas som en folksjukdom och är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som alla för med sig att den drabbade har för högt blodsocker. Ungefär 500 000 personer i Sverige har diabetes. Av dem har 85 till 90 procent typ2-diabetes, som även kallas åldersdiabetes. Ungefär 150 000 personer beräknas ha diabetes utan att veta om det. Diabetes kan vara svårt att upptäcka i och med att symtomen ofta kommer smygande.

Framgångsrikt pilotprojekt med lovande resultat

I ett unikt samarbete mellan Folktandvården och primärvården i Region Stockholm samverkar tandvården med hälso- och sjukvården för att upptäcka patienter i riskzonen att utveckla diabetes typ 2. Projektet startade hösten 2017 i fyra områden: Jakobsberg, Viksjö, Skärholmen och Hallunda.

Bedömning av risk för diabetes vid vanlig tandundersökning

På Folktandvården gör tandläkaren en vanlig undersökning och använder Folktandvårdens ordinarie riskbedömningsverktyg. Vid resultat från riskbedömningen som kan tyda på ökad risk för ohälsa, remitterar Folktandvården efter samtycke patienten till närliggande vårdcentral. Där utreds patienten enligt ordinarie rutin, prover tas och läkare ställer eventuell diagnos. Vårdcentralen ansvarar även för att ge personen vård vid behov.

Nära 4 av 10 remitterade patienter hade prediabetes eller diabetes

Resultaten från pilotstudien visar att 37 procent av de som remitterats från tandvården konstaterades ha förstadium till diabetes (prediabetes) eller diabetes. Studien visar även på ett starkt samband mellan tandlossningssjukdom (parodontit) och prediabetes eller diabetes. I 97 procent av de remitterade fallen hade tandvården bedömt att patienten hade en förhöjd risk för tandlossning.

– Vi vet sedan tidigare att diabetesbehandling försvåras av obehandlad tandlossning. Att vi nu ser att tandlossning kan användas för att identifiera personer i riskzon för typ2-diabetes är något nytt. Fortsatta studier för att klarlägga sambanden mellan sjukdomarna är av stor vikt och kan leda till minskat lidande och bättre behandling, säger Anders Lindunger, klinikchef på Folktandvården Spånga och projektledare.

Fakta om studien

Den ökade samverkan mellan tandvården och sjukvården har också resulterat i en ökning av antalet remisser från vårdcentral till Folktandvården när det gäller behandling av tandlossning för personer med konstaterad diabetes. Deltagande personer uppfattar att samverkan har förbättrats vilket upplevs positivt.

I pilotprojektet ingick 117 personer. Av dem fullföljde 87 personer, 45 kvinnor och 42 män, hela studien. Projektet pågick i ett drygt år under 2017-2018. Folktandvårdens del i pilotprojektet har helfinansierats av Folktandvården.

Forskningsprojektet utökas och förlängs

De positiva resultatet i pilotprojektet har lett till att Folktandvården och Akademiskt primärvårdscentrum förlänger och utökar projektet. I fortsättningsprojektet ingår tre nya områden: Farsta, Solna och Spånga där Folktandvårdens kliniker samverkar med lokala vårdcentraler.

Fortsättningsprojektet planeras pågå 2019-2021 och finansieras av Folktandvården Stockholm, Akademisk primärvårdscentrum och nätverkssjukvården.

Källa: Folktandvården Stockholms län/Fakta om diabetes från Diabetesförbundets webbplats

Relaterat:

Screening av typ 2-diabetes ger bättre överlevnad

Starka samband mellan parodontit och flera sjukdomar

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev