Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Tidigare parodontit försämrar prognosen för implantat

En systematisk översikt visar, att patienter med en tidigare, eller pågående parodontit uppvisade dubbelt så hög risk för implantatförlust i jämförelse med en grupp utan parodontit. Skillnaden var mest uttalad fem år efter implantatinstallation.

Risken att utveckla periimplantit var även den förhöjd i parodontitgruppen.

Resultaten för denna studie baseras på 1 300 patienter och 6 000 orala implantat under en observationstid av 16 år.

Läs mer: Nedsat overlevelsesrate for implantatbårne broer hos patienter med parodontitiserfaring

Prognosen for behandling med implantatunderstøttede fastsiddende broer er mere usikker, hvis patienten har – eller tidligere har haft – parodontitis. Det er hovedkonklusionen på en systematisk oversigt, som franske og belgiske forskere har udarbejdet. Oversigten er baseret på 17 kliniske studier med observationstider fra et til 16 år. I studierne blev mere end 6.000 implantater indsat på mere end 1.300 patienter med eller uden parodontitiserfaring.

Implantatoverlevelsen var høj i begge grupper, men patienter med parodontitiserfaring havde dog dobbelt så stor risiko for implantattab (hazard ratio = 2,06). Forskellen var mest udtalt ved observationstider over fem år. Risikoen for udvikling af periimplantitis var også signifikant forhøjet i parodontitisgruppen (risk ratio = 3,06). Derimod var der ikke forskel på det marginale knogletab i de to grupper.

Forfatterne anbefaler, at man som kliniker er opmærksom på disse risici og sørger for at have kontrol over risikofaktorer inden implantatindsættelse, især når det drejer sig om patienter med parodontitiserfaring. De tilråder endvidere, at disse patienter indgår i et individuelt tilpasset kontrolprogram, så tegn på inflammation omkring implantaterne kan opdages så tidligt som muligt, og udvikling af periimplantitis og senere tab af implantater kan undgås.

Källa: Tandlægebladet.dk

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev