Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Visdomständer fungerar inte för åldersbedömning

Det går inte att bedöma om en person är över eller under 18 år genom att granska visdomständernas utveckling. Det visar en ny studie som gjorts av forskare från Malmö universitet och Karolinska Institutet.

”Det finns flera svårigheter kopplat till att bedöma ålder baserat på visdomstandens rotutveckling” säger Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård vid Malmö universitet. Foto: Malmö universitet

Medicinska åldersbedömningar görs när myndigheterna inte kan fastställa en persons ålder, främst i asylärenden. Det är Rättsmedicinalverkets experter som utför bedömningarna genom att undersöka personens knän och visdomständer. I den nya studien har forskarna fokuserat på den del som handlar om visdomständerna.

Forskarna har gjort en systematisk översikt

I åldersbedömningen tittar man på röntgenbilder av visdomständerna i nedre käken och granskar om tanden är färdigutvecklad i roten. Tanden kan ha uppnått olika stadier, från A till H, som i sin tur kan kopplas till en viss ålder. Stadium H motsvarar en helt färdigutvecklad rot på visdomstanden och detta har använts som ett tecken på att en person uppnått 18 års ålder. Forskarna har gjort en systematisk översikt som undersöker om det finns något vetenskapligt stöd för att metoden kan användas i detta syfte.

– Det finns flera svårigheter kopplat till att bedöma ålder baserat på visdomstandens rotutveckling. Det handlar om hur man tagit röntgenbilden, om rotspetsen är optimalt avbildad i röntgenbilden och att ha respekt och förståelse för att vi växer och utvecklas olika beroende på både genetiska faktorer och miljöfaktorer, säger Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård vid Malmö universitet.

– I de studier vi granskat fanns det ofta frågetecken kring hur man valt ut de personer som är med i studien, deras åldersfördelning, om den som granskat bilderna vet något om personens identitet, ålder och kön. Ofta baseras studierna på befintliga journalmaterial och i publikationerna har man inte beskrivit varför personerna röntgats eller om man gjort en identitetskontroll, det vill säga dokumenterat att man vet vem man röntgar. Allt detta påverkar tillförlitligheten.

”Behövs fler studier från olika delar av världen”

Studien baseras på en omfattande litteratursökning där forskarna granskade 2101 vetenskapliga publikationer. Granskningen gjordes enligt en speciell mall för att säkerställa att alla publikationer bedömdes av två personer. Det fanns även tydliga kriterier för bedömningarna kring studiedesign och olika kvalitetsaspekter.

Genom kvalitetsgranskningen identifierades slutligen 15 artiklar som bedömdes ha tillräcklig kvalitet för att kunna analyseras vidare. Studierna var dock för olika för att de tillsammans kan bygga upp ett vetenskapligt stöd, de presenterade sina resultat på olika sätt och de grupper som studierna baserades på var för olika.

Än så länge saknas vetenskapligt stöd

– Studiens resultat blir därför att det i dagsläget inte finns ett vetenskapligt stöd för att bedöma om en person är över eller under 18 år baserat på om visdomstandens rot är helt färdigutvecklad, säger Gunilla Klingberg.

–  Att bedöma ålder hos en person där den korrekta åldern inte är känd är väldigt svårt. Det behövs fler studier från olika delar av världen för att kunna göra säkra åldersbedömningar. De studierna måste designas på ett bra sätt. Det behövs många personer i flera olika åldrar och man måste kunna säkerställa identiteten på dem som är med. Det är också önskvärt att kombinera bedömning av både visdomständer och knä, eventuellt fler aspekter på tillväxt hos samma personer i sådana studier.

Länk till den vetenskapliga studien  How old are you? A systematic review investigating the relationship between age and mandibular third molar maturity

Text: Anna Dahlbeck

Källa: Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa är en webbplats som på ett enkelt, informativt och sakligt sätt vill informera om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne.

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skåne verkar för att stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniskt inriktade medicinska och hälsovetenskapliga forskningen i regionen.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev