Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

1 juni 2021

Webbutbildning och vägledning för munhälsa

Socialstyrelsen har tagit fram dels en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård, dels en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Det är ett led i att förbättra livskvaliteten för personer som har behov av att få stöd med sin munvård.

Grundläggande utbildning i munhälsa

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt dagliga arbete möter personer som behöver stöd med sin munvård.

Utbildningen ger kunskaper om:

  • munhälsa och munvård och dess betydelse för hälsa och livskvalité
  • att förebygga och identifiera ohälsa i munnen
  • att genomföra munvård och använda produkter och hjälpmedel
  • vikten av bemötande och delaktighet
  • samverkan, dokumentation och avvikelserapportering.

Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom

Vägledningen riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal inom socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård. Den beskriver på ett pedagogiskt sätt hur munhälsan behöver uppmärksammas under hela demenssjukdomens förlopp. Den visar tydligt på att med regelbundna uppföljningar och rätt insatser går det att bibehålla en god munhälsa.

I webbutbildningen ingår avsnitt som fungerar som stöd för personal som arbetar med personer med demenssjukdom.

Källa: Socialstyrelsen

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev