Kliniska studier Sverige: Stockholm har egna kliniker

Hur skulle Stockholmsnoden av Kliniska studier Sverige organiseras? Valet föll på att låta den utgöras av Karolinska trial alliance, med en sedan länge väl etablerad verksamhet.