Kommentar; Sacos studie över akademikernas livslöner

– Sacos analys beskriver på ett tydligt sätt de problem som de medellånga högskoleutbildningarna har fastnat i, dvs en svag löneökning med begränsad lönespridning som slår hårt på utfallet av livslönen för kvinnodominerade yrken inom företrädesvis kommuner och landsting