Kommunerna brister i kompetensutvecklingen

Hälso- och sjukvårdens intensiva kunskapsutveckling kommer bara patienterna till del om kunskapen sprids och används. För att sköra, multisjuka äldre personer med allvarliga kroniska sjukdomar ska kunna få rätt hälso- och sjukvård krävs därför att kommunerna stödjer all personal i att upprätthålla sin kompetens – också fysioterapeuterna. Här brister kommunerna, skriver professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna.