Kommunerna kan öka farten i klimatarbetet

Styrning och ledning är en av de största utmaningarna på vägen mot ett mer klimatvänligt och socialt hållbart samhälle. Därför bildar vi nu en Hållbarhetskommission, med uppgift att ta fram skarpa förslag på hur kommunerna ska kunna bidra till att Sverige når de uppsatta målen.