Konferens om uppmärksammad åtgärd från de nationella riktlinjerna för vuxentandvård

Den 17–18 oktober hålls en konsensuskonferens i Stockholm vars mål är att skapa en gemensam bild om hur åtgärden ”beteendemedicinsk prevention och behandling” från tandvårdsriktlinjerna ska tolkas och användas.

I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård fick åtgärden ”beteendemedicinsk prevention och behandling” stor uppmärksamhet i samband med publiceringen av riktlinjerna. Åtgärden, som den beskrivs i litteraturen, är ny för tandvården vilket innebär att kunskapen om vad den innebär är begränsad.

Konferens ska skapa en gemensam bild av åtgärdens innebörd

Svensk samhällsodontologisk förening har i samarbete med Tandläkarförbundet, Svensk Tandhygienistförening, företrädare för Sveriges tandläkar- och tandhygienistutbildningar och Socialstyrelsen under året arbetat med att ta fram ett diskussionsunderlag till en konsensuskonferens i Stockholm 17–18 oktober 2012.

Målet med konferensen är att skapa en gemensam bild av vad åtgärden innebär, vilka sorts patienter som är i störst behov av åtgärden och vilken utbildning som krävs för att tillämpa den.

Resultatet av konferensen kommer att presenteras i samband med den odontologiska riksstämman i Göteborg den 16 november 2012.

 

Anmäl dig till konferensen

Anmäl dig till konferensen via tandläkarförbundets webbplats.