Koppla samman kvalitet och ekonomi för bättre resultat

Eva Hedensjö och Mari Hellbom från Nogap berättade om hur kvalitet och ekonomi behöver gå hand i hand.Nya Iso 9001 ger klara besked om att ledningssystemet ska vara integrerat med affärsprocesserna. Det kräver att kvalitet och ekonomi går hand i hand. På Kvalitetsmagasinet Live fick deltagarna tips för att lyckas.

Nyheten Koppla samman kvalitet och ekonomi för bättre resultat dök först upp på Kvalitetsmagasinet.