Kraftigt ökade intäkter för Lovisagruvan

Gruvbolaget Lovisagruvan, som är listat på Aktietorget, redovisar ett rörelseresultat om 10,8 miljoner kronor (-2,2).