Krav på bättre städade sjukhus

MALMÖ. Städningen på sjukhus, vårdcentraler och tandläkarmottagningar måste bli bättre. Alltför många patienter drabbas av infektioner. Det anser regionens revisorer, som granskat hygienen inom den skånska vården.