Kreativitet får affärer och medarbetare att må bättre

kreativitet.jpgKreativitet är inte bara lönsamt för företaget. Det håller medarbetarna friska och mindre stressade.
Bryt invanda mönster och rutiner och våga något nytt!

Alla människor är kreativa till sin natur.
Tyvärr trubbas många av med tiden.  Vi fastnar i rutiner och metoder. Sidospåren blir färre och färre.  Ofta associerar vi kreativitet med röriga konstnärer som tänker abstrakt och annorlunda i en stökig miljö, men kreativitet behöver inte blomma i kaos. Tvärtom behövs en grundstruktur för att man ska kunna improvisera och pröva något nytt!

Ledaren som sätter den kreativa agendan.
En ledare måste vara en kreativ förebild som vågar ta nya initiativ och som vågar misslyckas ibland. Det ”smittar” och det uppmuntrar medarbetarna att prova samma sak. Nu gäller det dock för chefen att också tillåta andra att prova nya arbetsmetoder och att tolerera en del misslyckanden!  Det senare är mycket viktigt. Det gäller att inte bara belöna och berömma försök som lyckas utan även de som inte går så bra. Den som misslyckades avsåg inte att göra detta och är själv mycket medveten att aktiviteten slog fel.  Det viktiga är att uppmuntra engagemanget och initiativförmågan.

Alla måste vara kreativa
Men det är inte bara chefens ansvar att skapa en kreativ arbetsplats. Alla måste bidra genom att ta initiativ, pröva nya saker och genom att våga misslyckas.  Även hur man förhåller sig till varandra på arbetsplatsen är viktigt. Man måste kunna säga vad man tycker eller våga komma med förslag utan att någon slår ner en med ”Det har vi provat. Det fungerar inte” eller ”Så har vi aldrig gjort förut”.  Därför är det inte bara viktigt vad man säger utan också hur man bemöter andra. Det är heller inte bara chefen som ska berömma och ge feedback. Även medarbetarna måste stödja varandra och visa tillit. Det skapar trygghet vilket är en grundförutsättning för att man ska börja tänka och göra nya saker.

Målet måste vara tydlig
Det är viktigt att kreativiteten förväntas leda till ett resultat. Idéer som inte kan omsättas i praktiken dör och med dem kreativiteten. Verksamheten måste därför ha en stark vision om vart man är på väg och tydliga mål om vad man ska uppnå. Kreativiteten behöver inte innebära stora radikala steg kliv utan innebär oftast utveckling i små steg. En kreativ organisation får anställda som känner sig entusiastiska, engagerade och positiva.

Ledaren ska:
•   Vara en förebild och själv ta nya initiativ
•   Förmedla en stark vision av vart företaget är på väg
•   Sätta motiverande mål
•   Tillåta och uppmuntra nya metoder
•   Tillåta misstag
•   Intressera och bry sig, ge feedback

Alla ska:
•   Bryta invanda mönster och rutiner
•   Våga ta risker
•   Bidra till ett öppet klimat
•   Tillåta och uppmuntra
•   Intressera och bry sig, ge feedback

Inspirationskälla: Farida Rasulzada, forskare vid Lunds Universitet, som doktorerat i ämnet kreativitet och välbefinnande.

Läs mer – www.farida.se