Kristen moralpanik om Pride, Claphaminstitutet

Claphaminstitutets rapport ”Det färgglada mörkret” är inte bara fördomsfull, den är djupt obehaglig.